صدای ماندگار دوبله درگذشت – نیوزبازتاب خبر news.ir

چنگیز جلیلوند، صدای ماندگار دوبله، بر اثر بیماری کرونا درگذشت.

نوشته صدای ماندگار دوبله درگذشت اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: صدای ماندگار دوبله درگذشت – نیوز

https://www.news.ir/286408/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/

اخبار فرهنگی