بازتاب خبر news.ir

دل‌نوشته وزیر فرهنگ و ارشاد برای محمدرضا شجریان

تهران (پانا) – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام توییتری نوشت: جمعه‌های سوگ از سردار سلیمانی تا فخری زاده به جست‌وجوی تو بر درگاه کوه می‌گریم، در آستانه دریا و علف، به جست‌وجوی تو، در معبر بادها می‌گریم.

« سید عباس صالحی» در این پیام افزود: در چارراه فصول ، نامت سپیده‌دمی است که بر پیشانی، آسمان می‌گذرد، متبرک باد نام تو و ما هم‌چنان دوره می‌کنیم

شب را و روز را، هنوز را…

لینک منبع: صالحی: جمعه های سوگ از سردارسلیمانی تا فخری زاده – نیوز

https://www.news.ir/305369/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81/

اخبار فرهنگی