بازتاب خبر news.ir

علی فتح‌الله‌زاده گفته بود با تعدادی از مشاورانش در حال بررسی کاندیدا شدن برای فدراسیون فوتبال است؛ موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: شگرد فتح‌الله زاده برای ریاست فدراسیون رو ببینید! – نیوز

https://www.news.ir/348488/%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88/

اخبار فرهنگی