بازتاب خبر news.ir


دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) شهادت را هزینه ایمان ائمه معصومین (ع) دانست و گفت: زیارت عاشورا دارای آثار فردی و اجتماعی است و باید در معنای آن تأمل کرد.

لینک منبع: شهادت هزینه ایمان ائمه معصومین (ع) است – نیوز

https://www.news.ir/166463/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

اخبار فرهنگی