شماره ۷ فصلنامه «حوزه» منتشر شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

هفتمین شماره فصلنامه تحلیلی – انتقادی «حوزه» با مدیر مسؤولی سید عباس صالحی و به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.

نوشته شماره ۷ فصلنامه «حوزه» منتشر شد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: شماره ۷ فصلنامه «حوزه» منتشر شد – نیوز

https://www.news.ir/279091/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B7-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

اخبار فرهنگی