بازتاب خبر news.ir


شرط بخشش گناهان عزاداران حسینی از نگاه شهید مطهری +فیلم

نوشته شرط بخشش گناهان عزاداران حسینی از نگاه شهید مطهری +فیلم اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: شرط بخشش گناهان عزاداران حسینی از نگاه شهید مطهری +فیلم – نیوز

https://www.news.ir/155367/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87/

اخبار فرهنگی