بازتاب خبر news.ir

معاون میراث فرهنگی اداره کل تهران اعلام کرد: سکه‌های مکشوفه در گورستان ابن بابویه، توسط یگان حفاظت استان تهران تحویل این اداره کل شده است. از مجموع سکه‌ها تعداد ۱۴۱ سکه سالم هستند. تعدادی اندک از سکه‌ها با رسوب‌زدایی اولیه خوانده شدند که متعلق به دوران آل بویه هستند.

لینک منبع: سکه‌های کشف شده در گورستان ابن بابویه متعلق به دوره آل بویه است – نیوز

https://www.news.ir/246506/%D8%B3%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87/

اخبار فرهنگی