بازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، کتاب سرکار علیه توسط انتشارات کتابستان به چاپ چهارم رسید.

«سرکار علیه» مجموعه روایتی ست از زبان یک مادر و دختر که تلاش کرده به شکلی ملموس ذره بین دست بگیرد و گره های موجود در کلاف هویتی زنان را شرح دهد. روایتهایی که از دل لحظه های زندگی به دست آمده و تمام افراد جامعه به نحوی با بخشی از آن سر و کار دارند اما شاید فرصت فکر کردن و تعامل درباره ی آنها چندان وجود نداشته باشد. 

نویسندگان این کتاب در تلاش بودند با بیان عینی و مصداقی مسائل، از طرفی به درک بهتر چالش هویتی زنان بپردازند و از طرف دیگر مسیری را برای گفت و گو میان دو نسل متفاوت باز کنند.

این کتاب به قلم زهره عیسی خانی (مادر) و ریحانه کشتکاران (دختر) در۱۱۹صفحه و با قیمت ۱۷هزار تومان توسط نشر کتابستان معرفت منتشر شده است.

لینک منبع: «سرکار علیه» روی پله چهارم ایستاد – نیوز

https://www.news.ir/143518/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/

اخبار فرهنگی