بازتاب خبر news.ir

ز تیشه‌ی واژه‌ی فرنگی بری کنم بیشه‌ی دری را – نیوز

کد خبر : 191979

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۲۲:۲۲

ز تیشه‌ی واژه‌ی فرنگی بری کنم بیشه‌ی دری را

لینک منبع: ز تیشه‌ی واژه‌ی فرنگی بری کنم بیشه‌ی دری را – نیوز

https://www.news.ir/191979/%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DB%8C/

اخبار فرهنگی