بازتاب خبر news.ir

روند جالب افزایش پیروان ادیان مختلف در ۷۰ سال اخیر – نیوز

کد خبر : 168837

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۴:۰۲

روند جالب  افزایش پیروان ادیان مختلف در ۷۰ سال اخیر

لینک منبع: روند جالب افزایش پیروان ادیان مختلف در ۷۰ سال اخیر – نیوز

https://www.news.ir/168837/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1/

اخبار فرهنگی