بازتاب خبر news.ir


روایت شهید مطهری از تفاوت منطق امام حسین (ع) با احزاب سیاسی

نوشته روایت شهید مطهری از تفاوت منطق امام حسین (ع) با احزاب سیاسی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: روایت شهید مطهری از تفاوت منطق امام حسین (ع) با احزاب سیاسی – نیوز

https://www.news.ir/165302/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C/

اخبار فرهنگی