بازتاب خبر news.ir

روایت شهید مطهری از امامی که پیک محبت بود – نیوز

کد خبر : 170852

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ – ۲۲:۱۰

روایت شهید مطهری از امامی که پیک محبت بود

لینک منبع: روایت شهید مطهری از امامی که پیک محبت بود – نیوز

https://www.news.ir/170852/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88/

اخبار فرهنگی