بازتاب خبر news.ir

نوشته روایت رهبر انقلاب از آثار ازدواج بر معیشت اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: روایت رهبر انقلاب از آثار ازدواج بر معیشت – نیوز

https://www.news.ir/147904/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C/

اخبار فرهنگی