بازتاب خبر news.ir


روایت آیت‌الله بهجت از عزاداری مومنین در روز عاشورا

نوشته روایت آیت‌الله بهجت از عزاداری مومنین در روز عاشورا اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: روایت آیت‌الله بهجت از عزاداری مومنین در روز عاشورا – نیوز

https://www.news.ir/167604/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86/

اخبار فرهنگی