بازتاب خبر news.ir

روایتی از همت شیخ عباس قمی برای نگارش مفاتیح ‌الجنان – نیوز

کد خبر : 148779

تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ – ۲:۲۴

روایتی از همت شیخ عباس قمی برای نگارش مفاتیح ‌الجنان

لینک منبع: روایتی از همت شیخ عباس قمی برای نگارش مفاتیح ‌الجنان – نیوز

https://www.news.ir/148779/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%81/

اخبار فرهنگی