رسانه‌های معاند باز هم تودهنی خوردند! – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، عزاداری‌های مردم ایران در حالی برگزار شد که رسانه‌های معاند به بهانه شیوع بیماری کرونا تلاش می‌کردند مردم را از حضور در هیئات و تکایا باز دارند. اما شعور دینی و بصیرت سیاسی مردم ایران بار دیگر تودهنی سختی به دشمنان دین و ایران زد.

رسانه‌های معاند، همزمان با اصرار به مسائل بهداشتی، امسال نیز چون سال‌های گذشته؛ با پخش برنامه‌ها و فیلم‌های شاد، سعی در جلب مخاطب و دور کردن او از فضای محرمی‌ داشتند.

لینک منبع: رسانه‌های معاند باز هم تودهنی خوردند! – نیوز

https://www.news.ir/168277/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/

اخبار فرهنگی