بازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، انتشارات کتابستان معرفت، جدیدترین اثر ترجمه‌ای خود را روانه باز کرد.

کتاب «امپراتوری پنبه» به قلم اسون بکرت و با ترجمه هاتف خالدی، روی پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها آمد. «امپراطوری پنبه» در یک مقدمه و چهارده فصل، به روند صنعتی شدن پنبه و اثرات آن بر جهان، خصوصاً جهان سرمایه‌داری پرداخته است.

بکرت، مورخ و استاد دانشگاه هاروارد، متخصص تاریخ قرن نوزدهم و تاریخ جهانی شدن است. او در این اثر به مقوله تاریخ از پایین و تاریخ از حاشیه پرداخته است. تاریخ از پایین، یعنی تمرکز بر اقشار کمتر دیده‌شده در تاریخ و اثرات آنها بر جامعه و انسانیت. تاریخ از حاشیه نیز انتخاب یک موضوع به ظاهر کم‌اهمیت و نشان دادن ابعاد پنهان آن در افق منازعات انسانی است؛ اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی. در اینجا، نوبت به پنبه می‌رسد تا راز خود را در تاریخ سرمایه‌داری عیان کند.

«امپراتوری پنبه» افقی جهان‌شمول دارد و با نشان دادن اهمیت پنبه و روند صنعتی شدن آن، به مسائلی پرداخته است که تاکنون کسی آن را ندیده یا نخواسته ببیند. یکی از مهم‌ترین این مسائل، سرمایه‌داری جنگ است.

سرمایه‌داری جنگ، شکل واقعی سرمایه‌داری است: بدوی، خشونت‌بار و ضدانسانی. چیزهایی که طی این سال‌ها در تغییر سرمایه‌داری دیده‌ایم، در واقع پوسته‌ای است در پنهان کردن آنچه به کام مردم تلخ است.

«امپراتوری پنبه» با عکس‌ها و نمودارهایی که در خود دارد، نشان‌گر ذهن انضمامی و دقیق نویسنده است. بکرت فقط درگیر کلیات نیست. او با ارجاعات فراوان و جزئی سعی کرده است جهانی دقیق از آنچه اتفاق افتاده است به مخاطب امروز نشان دهد.

«امپراتوری پنبه» در ۶۰۸ صفحه و با قیمت ۹۰هزار تومان روی پیش‌خوان کتاب‌فروشی‌ها آمده است.

لینک منبع: راز صنعتی شدن پنبه در تاریخ سرمایه‌داری – نیوز

https://www.news.ir/187587/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7/

اخبار فرهنگی