رادیو برای ناشنوایان هم شنیدنی می‌شود – نیوزبازتاب خبر news.ir

شبکه رادیویی تهران تدابیری اتخاذ کرده تا ناشنوایان هم بتوانند از برنامه‌های این شبکه بویژه موضوعات مهم پزشکی بهره‌مند شوند.

نوشته رادیو برای ناشنوایان هم شنیدنی می‌شود اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: رادیو برای ناشنوایان هم شنیدنی می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/261877/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/

اخبار فرهنگی