بازتاب خبر news.ir

دیدگاه رهبر انقلاب درباره معیارهای گزینش – نیوز

کد خبر : 176821

تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۳:۲۸

دیدگاه رهبر انقلاب درباره معیارهای گزینش

لینک منبع: دیدگاه رهبر انقلاب درباره معیارهای گزینش – نیوز

https://www.news.ir/176821/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2/

اخبار فرهنگی