بازتاب خبر news.ir

پژوهشگر ادبیات جنگ‌تحمیلی گفت: بخش «فیلم به معنای مطلق» معدل امیدها و رنج‌های یک ملت است که جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت می‌خواهد آن را روی پرده سینما زنده کند.

لینک منبع: دوران ارائه کارهای متوسط در سینما و ادبیات گذشته است/ مردم خریدار کالای فرهنگی متوسط نیستند – نیوز

https://www.news.ir/253920/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8/

اخبار فرهنگی