بازتاب خبر news.ir

امسال دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت پذیرای ۸۸ فیلم مستند دینی- آیینی شده که با توجه به آمار کلی ۸۹۴ فیلم ثبت شده در دبیرخانه این رویداد، مستندهای دینی- آیینی در مجموع حدود ۱۰ درصد کل مستندهای تولیدی یکسال اخیر سینمای ایران را شامل می‌شود.

لینک منبع: ده درصد مستندهای سینماحقیقت «دینی- آیینی» است – نیوز

https://www.news.ir/289670/%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C/

اخبار فرهنگی