درگذشت هنرمند جوان حوزه تجسمی – نیوزبازتاب خبر news.ir

هُدی زرباف، هنرمند مجسمه‌ساز و چند رسانه‌ای به علت بیماری در سن ۳۸ سالگی از دنیا رفت.

نوشته درگذشت هنرمند جوان حوزه تجسمی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: درگذشت هنرمند جوان حوزه تجسمی – نیوز

https://www.news.ir/300500/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C/

اخبار فرهنگی