بازتاب خبر news.ir

یادگار امام در پیام تسلیتی برای درگذشت داود فیرحی نوشت: سلامت نفس او و ارادت خالصانه‌اش به امام و ارزش‌های اصیل انقلاب همواره او را به عالمی دردآشنا با هویت دینی مبدل کرده بود که مخلصانه در امر پیرایش دین و انقلاب اسلامی از تحجّر و جمود و هر ناخالصی زائد همت می‌گماشت.

لینک منبع: داود فیرحی در پیرایش دین و انقلاب از تحجّر و جمود همت می‌گماشت – نیوز

https://www.news.ir/267775/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AC/

اخبار فرهنگی