«خط فرضی» برگزیده جشنواره وایادولید اسپانیا – نیوزبازتاب خبر news.ir

«خط فرضی» برنده جایزه بهترین فیلم شصت و پنجمین فستیوال فیلم وایادولید اسپانیا شد.

نوشته «خط فرضی» برگزیده جشنواره وایادولید اسپانیا اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: «خط فرضی» برگزیده جشنواره وایادولید اسپانیا – نیوز

https://www.news.ir/247663/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7/

اخبار فرهنگی