بازتاب خبر news.ir

پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» به همت گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دست تألیف است.

لینک منبع: حفظ نظام جمهوری اسلامی بررسیِ فقهی می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/313162/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C/

اخبار فرهنگی