حصارکشی نقش برجسته شاپور در داراب فارس – نیوزبازتاب خبر news.ir

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داراب از حصارکشی نقش برجسته شاپور خبر داد.

نوشته حصارکشی نقش برجسته شاپور در داراب فارس اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: حصارکشی نقش برجسته شاپور در داراب فارس – نیوز

https://www.news.ir/273506/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3/

اخبار فرهنگی