حدیث روز/ عبادت و تسبیح عاشقان امام حسین(ع) در ماه محرم – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق– امام صادق علیه السلام:

نفس کسی که بخاطر مظلومیت ما اندوهگین شود، تسبیح است و اندوهش برای ما، عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست. سپس امام صادق علیه السلام افزود: این حدیث را باید با طلا نوشت!

متن حدیث: 

قال الصادق علیه السلام: نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله.ثم قال ابو عبد الله علیه السلام: یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب. 

“امالی شیخ مفید، ص ۳۳۸”

لینک منبع: حدیث روز/ عبادت و تسبیح عاشقان امام حسین(ع) در ماه محرم – نیوز

https://www.news.ir/183940/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86/

اخبار فرهنگی