حدیث روز/ شش چیزی که نشانه مروت و جوانمردی است در کلام امام علی(ع) – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق– امیرمومنان امام علی علیه السلام: 

مروت و جوانمردی در شش چیز است سه چیز در حضر (وطن) و آنها تلاوت قرآن، آبادسازی مساجد برای خدا و دوست گزینی در راه خدایند و سه چیز در سفر و آنها بذل زاد و توشه به دیگران و حسن خلق با همسفران و نیکو معاشرت کردن (با مردم) اند.

متن حدیث:

قال علی علیه السلام المروه ست ثلاث فی السفر و ثلاث فی الحضر فالتی فی الحضر تلاوه القرآن و عماره المساجد و اتخاذ الاخوان فی الله. و اما التی فی السفر بذل الزاد و حسن الخلق و المعاشره بالمعروف.

 

«ارشاد القلوب، صفحه ۷۷»

لینک منبع: حدیث روز/ شش چیزی که نشانه مروت و جوانمردی است در کلام امام علی(ع) – نیوز

https://www.news.ir/125757/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1/

اخبار فرهنگی