حدیث روز/ سخن پیامبر(ص) درباره روز اتمام نعمت مسلمانان – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله:

روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است

و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد آن روز برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار (و فرمانده) امتم منصوب کنم، تا بعد از من مردم توسط او هدایت ‏شوند.

 و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید.

متن حدیث:

قال رسول الله(ص): یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی و هو الیوم الذی امرنی الله تعالی ذکره فیه بنصب اخی علی بن ابی طالب علما لامتی، یهتدون به من بعدی و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین و اتم علی امتی فیه النعمه و رضی لهم الاسلام دینا.

“امالی صدوق، صفحه ۱۲۵”

لینک منبع: حدیث روز/ سخن پیامبر(ص) درباره روز اتمام نعمت مسلمانان – نیوز

https://www.news.ir/140908/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85/

اخبار فرهنگی