بازتاب خبر news.ir

حاجی میرزایی

تهران (پانا) – وزیر آموزش و پرورش بیان کرد معلم خوزستانی هم در آموزش نمونه است هم در انسانیت الگو.

محسن حاجی میرزایی در رشته توئیتی نوشت:

در برابر آقای اسدی و نوع دوستانه اش سر تعظیم فرود می‌آورم.

این معلم عزیز خوزستانی هم در آموزش نمونه است هم در انسانیت الگو

معلمان عزیز همیشه نماد فداکاری و ایثار بوده‌اند.

صحبتم با آقای اسدی معلم خوزستانی بی نهایت لذت بخش و پر از عشق و امید بود.

معلمان آموزگاران عشق اند

این معلم بزرگ ترین درس‌های زندگی را به ما آموخت چیزهای مهم تری از پول و خانه و ماشین هم در دنیا هست.

سرمایه گذاری در انسان‌ها، بهترین سرمایه گذاری‌هاست. معلمی نه یک حرفه که یک عشق است.

لبخند دوباره روی لب‌های دختر اندیمشکی می‌ارزه به .‌..

حرکت تحسین برانگیر معلم فداکار خوزستانی می‌تواند منشا خیرات بزرگتری شود و امید را در دل تمام دلسوزان آموزش و پرورش زنده تر کند.

لینک منبع: حاجی میرزایی: حرکت تحسین برانگیر معلم فداکار خوزستانی می‌تواند منشا خیرات بزرگتری می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/281563/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/

اخبار فرهنگی