بازتاب خبر news.ir

حاجی میرزایی

تهران (پانا) – وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان باید الگوی عینی و عملی تمام دانش‌آموزان کشور در نظم، مسئولیت‌پذیری، علم، ایمان، اخلاق، سخت‌کوشی، ایثار و فداکاری باشد.

محسن حاجی میرزایی در رشته توئیتی نوشت:

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان باید الگوی عینی و عملی تمام دانش‌آموزان کشور در نظم، مسئولیت‌پذیری، علم، ایمان، اخلاق، سخت‌کوشی، ایثار و فداکاری باشد. تاثیر عمیق و پایدار تربیتی الگوها انکار ناپذیر است.

۴۱ سال است که تشکل امین انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در مسیر مأموریت نیروسازی، جریان‌سازی فرصتی برای آینده‌سازان کشور فراهم کرده است تا در عرصه‌های تشکیلاتی، فرهنگی و اجتماعی کسب تجربه کند.

بدون شک فردا از آن همه دانش‌آموزان ایران اسلامی است.

لینک منبع: حاجی میرزایی: تاثیر عمیق و پایدار تربیتی الگوها، انکار ناپذیر است – نیوز

https://www.news.ir/280705/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA/

اخبار فرهنگی