بازتاب خبر news.ir

جهالت شیعیان اسماعیلی برای اطلاعت از امام حاضر خود +عکس – نیوز

کد خبر : 148287

تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۴:۲۰

جهالت شیعیان اسماعیلی برای اطلاعت از امام حاضر خود +عکس

لینک منبع: جهالت شیعیان اسماعیلی برای اطلاعت از امام حاضر خود +عکس – نیوز

https://www.news.ir/148287/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7/

اخبار فرهنگی