جنجال عکس های لو رفته از سارا و نیکا در استخر مختلط + عکس – نیوزبازتاب خبر news.ir

عکس های لو رفته از سارا و نیکا در استخر برای آن ها حاشیه ساز شد. در  عکس های سارا و نیکا داخل استخر که مشخص است پنهانی از سارا و نیکا در استخر  بازیگران ۲ قلو سریال پایتخت گرفته شده است، آن هم در خارج از کشور و در یک استخر عمومی دیده می شوند.

لینک منبع: جنجال عکس های لو رفته از سارا و نیکا در استخر مختلط + عکس – نیوز

https://www.news.ir/145230/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7/

اخبار فرهنگی