جلد دوم کتاب «خواص انقلاب در لحظه‌های حساس» منتشر شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، در جریان فتنه سال‌های ۷۸ و ۸۸ و بعد از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از خواص انقلاب و ضرورت‌ها و بایسته‌های مربوط به آنان سخن گفتند و از مردود شدن بعضی از خواص در جلسه امتحان یعنی رخدادها و وقایع این سالها، خبر دادند. «خواص انقلاب در لحظه‌های حساس» به این مسئله می‌پردازد؛ در این کتاب، چهار تن از شخصیت‌های انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و علاوه‌بر زندگینامه آنان، لحظه‌های حساس فراروی هر یک از آنان و موضعگیری و اقدامات آنان در این لحظه‌ها، مطرح و تدوین شده است.

این شخصیت‌ها عبارتند از: سید محمد موسوی خوئینی‌ها، سید محمد خاتمی، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله محمد جنتی. این کتاب علاوه‌بر بازخوانی تاریخ انقلاب و وقایع و رخدادهای حساس آن، به تبیین عملکرد و عاقبت این خواص و شناخت شخصیت‌ها و چرایی مردود شدن یا قبول شدن آنها در جریان مسائل انقلاب می‌پردازد.

در مقدمه کتاب «خواص انقلاب در لحظه‌های حساس» آمده است: «بیشترین بار امانت سبک زندگی ایمانی، اعتقادات و استقامت یک ملت، به‌دوش آگاهان و زبدگان و زمامداران آن ملت است. هرگاه اینان با بصیرت، پاکدست، مؤمن، امانتدار، با استقامت و مدبّر بوده‌اند تحولات آن ملت، به جهت مثبت حرکت کرده و سازنده و پیش‌برنده و عزّت‌بخش خواهد بود و بالعکس، اگر فاقد این خصوصیات باشند، در تنزّل و عقب‌ماندگی و فساد جامعه تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این نقش است که دشمنان نظام دینی جمهوری اسلامی، عمده هدف و آماج توطئه‌های خود را متوجه خواص جامعه می‌کنند تا ذهن و محاسبات آنها را عوض کرده و از این طریق مردم را به سمت خواسته‌های خود سوق دهند.»

 

لینک منبع: جلد دوم کتاب «خواص انقلاب در لحظه‌های حساس» منتشر شد – نیوز

https://www.news.ir/232953/%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/

اخبار فرهنگی