بازتاب خبر news.ir

مدیر بخش «مسابقه و نمایشگاه عکس هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک» شیوه ارسال آثار به این رویداد را با توجه به شرایط تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا تشریح کرد.

لینک منبع: جزئیات شیوه ارسال آثار به مسابقه و نمایشگاه عکس جشنواره عروسکی تهران- مبارک – نیوز

https://www.news.ir/284662/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C/

اخبار فرهنگی