بازتاب خبر news.ir

جدیدترین استفتاء از رهبر انقلاب دربارۀ تجمعات در شرایط کرونایی – نیوز

کد خبر : 158149

تاریخ انتشار : شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۸:۵۹

جدیدترین استفتاء از رهبر انقلاب دربارۀ تجمعات در شرایط کرونایی

لینک منبع: جدیدترین استفتاء از رهبر انقلاب دربارۀ تجمعات در شرایط کرونایی – نیوز

https://www.news.ir/158149/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/

اخبار فرهنگی