بازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش

مقطع ابتدایی

متوسطه اول

متوسطه دوم

آموزش تکمیلی

لینک منبع: جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۹ شهریور – نیوز

https://www.news.ir/180189/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D8%B4/

اخبار فرهنگی