بازتاب خبر news.ir

نوشته تکذیب ساخت فیلمی بنام حاج قاسم اولین بار در نیوز. پدیدار شد.لینک منبع: تکذیب ساخت فیلمی بنام حاج قاسم – نیوز

https://www.news.ir/187693/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85/

اخبار فرهنگی