توییت وزیر فرهنگ در پی درگذشت جلیلوند و پرتوی – نیوزبازتاب خبر news.ir

نوشته توییت وزیر فرهنگ در پی درگذشت جلیلوند و پرتوی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: توییت وزیر فرهنگ در پی درگذشت جلیلوند و پرتوی – نیوز

https://www.news.ir/289536/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88/

اخبار فرهنگی