بازتاب خبر news.ir

توییت سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت سالروز درگذشت جلال‌ – نیوز

کد خبر : 180105

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ – ۲۰:۲۱

توییت سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت سالروز درگذشت جلال‌

لینک منبع: توییت سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت سالروز درگذشت جلال‌ – نیوز

https://www.news.ir/180105/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84/

اخبار فرهنگی