بازتاب خبر news.ir

در پی انتشار برخی شبهات پیرامون برگزاری هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول، دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات توضیحاتی در این خصوص منتشر کرد.

لینک منبع: توضیح دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات درباره هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول – نیوز

https://www.news.ir/280194/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF/

اخبار فرهنگی