بازتاب خبر news.ir

سالگرد گرامیداشت جبار باغچه‌بان

تهران (پانا) – رئیس آموزش و پرورش استثنایی در تماسی تلفنی با برنامه «دوربین امید» به تشریح آموزش‌های خودمراقبتی مقابل کرونا برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه پرداخت.

سید جواد حسینی شامگاه یک شنبه ۹ آبان ماه ۹۹ در گفت‌وگو با این برنامه تلویزیونی درباره آموزش‌های خودمراقبتی در ایام کرونا گفت: یکی از اهداف ما در آموزش‌وپرورش توانمندسازی دانش‌آموزان برای مواجهه با موقعیت‌های مختلف است که در سازمان آموزش و پرورش استثنایی این آموزش‌ها برای دانش‌آموزان بانیازهای ویژه ارائه می‌شود. ما در سازمان ستادی به همین منظور تشکیل دادیم که فعالیت‌های مختلفی برای آن تعریف شده است. از جمله اینکه مدیران مدارس درباره خودمراقبی مقابل کرونا آموزش‌های لازم را می‌بینند تا برای خودشان و دانش‌آموزان بانیازهای ویژه به کار ببندند.

وی افزود: محتوای ویژه خودمراقبتی را در شبکه شاد برای همه دانش‌آموزان استثنایی بارگذاری کردیم. راهنمای استفاده از کتاب‌های بریل در ایام کرونا برای پیشگری از گسترش آلودگی نیز از جمله این آموزش‌هاست.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به تهیه و توزیع بروشورها حاوی نکات بهداشتی اشاره کرد و گفت: این توصیه‌ها برای مواظبت از خود در مقابل دیگران در بروشورها درج شده است. همچنین مشاوران و مربیان ورزش در امر تامین سلامت روان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کنار معلمان سایر دروش در شبکه شاد فعالیت می‌کنند.

حسینی افزود: تهیه و ترجمه کتابچه مراقبت از خود ویژه دانش‌آموزان بانیازهای ویژه را تهیه و به مدارس ارسال کردیم. همچنین یک کلیپ آموزشی ویژه کارکنان بیمارستان‌ها برای تعامل با این دانش‌آموزان تولید و بارگذاری کرده ایم.

لینک منبع: توضیحات جواد حسینی درباره آموزش‌های خودمراقبتی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه – نیوز

https://www.news.ir/298427/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE/

اخبار فرهنگی