بازتاب خبر news.ir

نوشته توصیه رهبر انقلاب برای حفظ کانون خانواده اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: توصیه رهبر انقلاب برای حفظ کانون خانواده – نیوز

https://www.news.ir/119463/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7/

اخبار فرهنگی