تمدید مهلت ارسال اثر به کنفرانس ملی نمایش‌نامه‌پژوهی ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به نخستین کنفرانس ملی نمایش‌نامه‌پژوهی ایران تمدید شد.

نوشته تمدید مهلت ارسال اثر به کنفرانس ملی نمایش‌نامه‌پژوهی ایران اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: تمدید مهلت ارسال اثر به کنفرانس ملی نمایش‌نامه‌پژوهی ایران – نیوز

https://www.news.ir/304840/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7/

اخبار فرهنگی