بازتاب خبر news.ir

نوشته تصویری از پیاده روی اربعین حسینی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.لینک منبع: تصویری از پیاده روی اربعین حسینی – نیوز

https://www.news.ir/203501/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/

اخبار فرهنگی