تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت کامبوزیا پرتوی – نیوزبازتاب خبر news.ir

رییس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت کامبوزیا پرتوی را تسلیت گفت.

نوشته تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت کامبوزیا پرتوی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت کامبوزیا پرتوی – نیوز

https://www.news.ir/289714/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B2/

اخبار فرهنگی