بازتاب خبر news.ir

مدیر کل دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته کتاب را فرصتی مغتنم برای ترویج کتاب و فرهنگ کتابخوانی در جامعه ایرانی برشمرد.

لینک منبع: ترویج کتابخوانی دستاورد هفته کتاب است – نیوز

https://www.news.ir/265641/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

اخبار فرهنگی