بازتاب خبر news.ir

​مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: کاشی‌های به‌سرقت‌رفته متعلق به یک بنای غیرثبتی دوره پهلوی بوده و اکنون سارقان دستگیر و کاشی‌ها تحویل یگان حفاظت میراث فرهنگی شده است.

لینک منبع: تحویل کاشی‌های سقاخانه چهارراه نقاشی اصفهان به یگان حفاظت میراث فرهنگی – نیوز

https://www.news.ir/244841/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/

اخبار فرهنگی