بازتاب خبر news.ir

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: در جلسه شورای تخصصی پایگاه‌ها، با ایجاد و راه‌اندازی پایگاه ملی میراث‌فرهنگی در محوطه تاریخی ریوی شهرستان مانه و سملقان موافقت شد.

لینک منبع: تبدیل محوطه تاریخی ریوی در مانه و سملقان به پایگاه میراث‌فرهنگی – نیوز

https://www.news.ir/259803/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7/

اخبار فرهنگی