بیانیه‌ خانه کتاب و ادبیات علیه اقدام رییس‌جمهور فرانسه – نیوزبازتاب خبر news.ir

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران “علیه اقدام رییس‌جمهور فرانسه در حمایت از اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام” بیانیه‌ای صادر کرد.

نوشته بیانیه‌ خانه کتاب و ادبیات علیه اقدام رییس‌جمهور فرانسه اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: بیانیه‌ خانه کتاب و ادبیات علیه اقدام رییس‌جمهور فرانسه – نیوز

https://www.news.ir/246599/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85/

اخبار فرهنگی